Få hjelp med Medarbeidere Priser
Få hjelp med Medarbeidere Priser
Klinikker: Frogner Torshov Lille Grensen
Bestill time: Frogner Torshov Lille Grensen
Priser
Undersøkelse:
1.050,-

Oppfølging:
850,-

Utvidet oppfølging:
1.050,-

Undersøkelse med ultralyd:
1.700,-

Oppfølging med ultralyd
1.175,-

Ultralydveiledet injeksjonsterapi:
2.650-4.300,-

Epikrise/Radiologisk henvisning:
295,-
Bestill time
Vi setter av 45 min ved undersøkelser og nye problemer. 30 min. for “Oppfølging”, og 45 min. for “Utvidet oppfølging”. Trykk “Bestill time” for mer informasjon om de ulike behandlingene og priser.

Helseforsikring

Husk at mange forsikringsselskaper dekker undersøkelse, ultralyddiagnostikk, injeksjoner og behandling hos oss. Opprett sak hos forsikringsselskapet, bestill time og legg ved forsikringsnummer. Kontakt oss for nærmere spørsmål.

Bedriftsavtale

Vi har egne løsninger for bedrifter. Ønsker du å teste før du tar beslutningen? Vi kommer ut til bedriften din for en testrunde. Kontakt oss for en uforpliktende samtale og tilbud.
Alle bookinger er bindende og avbestillinger må skje per telefon eller mail senest 24 timer før avtale. Med unntak av mandagstimer, som må avbestilles senest kl.17:00 fredagen før. Ved sen avbestilling belastes man for hele timen. Dette gjelder også om du har helseforsikring, da forsikringsselskapene ikke betaler for konsultasjoner man ikke kan møte til. Send avbestilling til "post@myoklinikken.no" eller ring 22 12 00 45.

*Alle injeksjoner er utført med ultralyd. Prisen dekker ultralyd, konsultasjon, injeksjonsutstyr. Merk at det kan tillegges ekstrakostnader hvis det behøves tilleggsdoseringer, epikriser, henvisninger og/eller økt behandlingstid.