Få hjelp med Medarbeidere Priser
Få hjelp med Medarbeidere Priser
Klinikker: Sentrum Torshov
Bestill time: Sentrum Torshov
Priser
Undersøkelse:
975,-

Oppfølging:
725,-

Utvidet oppfølging:
875,-

Undersøkelse med ultralyd:
1.475,-

Såletilpasning:
1.800,-

Ultralydveiledet injeksjonsterapi:
2.500-4.100,-

Epikrise/Radiologisk henvisning:
250,-

Bestill time
Vi setter av 60min ved undersøkelser og nye problemer. 30 min. for “Oppfølging”, og 45 min. for “Utvidet oppfølging”. Trykk “Bestill time” for mer informasjon om de ulike behandlingene og priser.

Husk at mange forsikringsselskaper dekker undersøkelse, ultralyddiagnostikk, injeksjoner og behandling hos oss. Opprett sak hos forsikringsselskapet, bestill time og legg ved forsikringsnummer. Kontakt oss for nærmere spørsmål.

Vi har egne løsninger for bedrifter. Ønsker du å teste før du tar beslutningen? Vi kommer ut til bedriften din for en testrunde. Kontakt oss for en uforpliktende samtale og tilbud.
Alle bookinger er bindende og avbestillinger må skje per telefon eller mail senest 24 timer før avtale. Ved for sen avbestilling belastes man for hele timen + evt. gebyrer knyttet til fakturering. Har du time på en mandag må avbestilling skje senest fredag kl 17.00. Dette gjelder også om du har helseforsikring da forsikringsselskapene ikke betaler for konsultasjoner man ikke møter til.

*Alle injeksjoner er utført med ultralyd. Prisen dekker ultralyd, konsultasjon, injeksjonsutstyr. Merk at det kan tillegges ekstrakostnader hvis det behøves tilleggsdoseringer, epikriser, henvisninger og/eller økt behandlingstid.